Zasady finansowania zadań i projektów z SUBWENCJI 2023

Zgodnie z Zarządzeniem nr 182/XVI R/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań i projektów z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w  2023 roku o środki z subwencji można starać się w dwóch ścieżkach:

Subwencja – zadanie badawcze

Co to jest?

Działanie realizowane przez Jednostkę organizacyjną Uczelni w ramach przydzielonych środków na działalność naukowo-badawczą zgodnie z oceną wewnętrzną działalności naukowej jednostek 2020-2021.

Dla kogo?

  • w ramach subwencji dana Jednostka organizacyjna UMW może wnioskować wyłącznie o jedno zadanie badawcze rocznie;
  • wniosek składa Kierownik zadania badawczego;
  • informacja o wysokości przekazywana jest przez Prorektora ds. Nauki;
  • wysokość przyznanej subwencji obliczana jest w sposób opisany w Zarządzeniu w cz. 3 par. 9-10.

Link: instrukcja

Nabór od 25.11.2022 r.  

Subwencja projekt konkursowy

Co to jest?

Roczny projekt badawczo – naukowy wyłoniony w ramach konkursu przeznaczony dla różnych grup Wnioskodawców w zależności od ich doświadczenia naukowego.

Dla kogo?

• doktoranci – budżet do 50 tys. zł
• osoby nieposiadające stopnia doktora – budżet do 50 tys. zł
• doktorzy bez habilitacji – budżet projektu do 80 tys. zł,
• projekt może być realizowany indywidualnie lub przez zespoły badawcze

• projekt może być realizowany indywidualnie lub przez zespoły badawcze.

Link: instrukcja

Ostateczny termin złożenia wniosku 30.11.2022 r.   

Aktualności

Wszystkie konkursy, które odbyły się do tej pory, znajdują się w Archiwum Konkursów

Przewiń do góry